ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ τελείωση τῶν μοναχῶν, κατὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη ἁγιοπατερικὴ παράδοση, ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κοινωνία αὐτῶν, ἡ ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ ἡ λατρεία τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνητοῦ Θεοῦ ἡμῶν, συμφώνως πρὸς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, τὶς παραδόσεις τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ κατὰ μαθητείαν καὶ διδαχὴν τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Γέροντος ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ, Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου καὶ ἐφησυχάζοντος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἀντωνίου εἰς Ἀριζόνα.